China

JERSEY NUMBER NAME POSITION HEIGHT YEAR OF BIRTH CLUB
2 Yang Hanyu 195 1999 Shandong
3 Chen Peiyan 194 1999 Guangdong
4 Qian Jingwen 186 1998 Shandong
5 Jiang Jing 174 1998 Shanghai
6 Cai Yaqian 185 1998 Shanghai
8 Zhang Yuqian 182 1998 Shandong
10 Zang Qianqian 174 1998 Jiangsu
11 Cai Xiaoqing Libero 168 1998 Henan
12 Wu Han 183 1998 Jiangsu
14 Xu Jianan Libero 167 1998 Liaoning
19 Han Wenya 194 1998 Henan